Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Členovia

SPINEA, s.r.o.

Okrajová 33, Prešov SK-080 05

 • Web: www.spinea.sk
 • Tel.: +421 51 7700 156
 • Fax: +421 51 7482 080

Ložiskové reduktory, mechatronické rotačné aktuátory a polohovacie moduly, meracia a skúšobná technika, presné polohovanie pre obrábanie, montáž a zváranie

SPINEA, s.r.o.

ZŤS VVU, a.s.

Južná trieda 95, Košice SK- 041 24

 • Web: www.ztsvvuke.sk
 • Tel.: +421 / 55 / 6834 111
 • Fax: +421 / 55 / 6834 217

Servisné a bezpečnostné roboty, hnacie a polohovacie moduly pre servisné a bezpečnostné roboty, automatizácia operačného a medzi operačného riadenia, inžiniering, výroba a dodávka pre AT+R

ZŤS VVU, a.s.

VUKOV Extra, a.s.

Volgogradská 13/A, SK- 080 01 Prešov

Manipulátory, dopravníky, automatizačná technika pre manipuláciu s obrobkami a nástrojmi, inžiniering, výroba a dodávka pre AT+R

VUKOV Extra, a.s.

EVPU, a.s.

Trenčianska 19, Nová Dubnica SK-018 51

 • Web: www.evpu.sk
 • Tel.: +421 42 44 09 111
 • Fax: +421 42 44 34 252

Senzory, vizuálne a monitorovacie systémy, multifunkčné servopohony; meranie, skúšanie, inžiniering, výroba a dodávka pre AT+R

EVPU, a.s.

PROCONT, spol. s r.o. Prešov

Kúpeľná 1/A, Prešov SK-080 01

Riadiace systémy a software; integrátor pre pohony a riadiace systémy, vývoj a výroba pre manipulačnú techniku, inžiniering, výroba a dodávka pre AT+R

PROCONT, spol. s r.o. Prešov

CEIT SK, s.r.o.

Univerzitná 8661/6A, Žilina SK-010 08

Vývoj inteligentných výrobných systémov, vývoj “Digital Company”; Rapid Prototyping,; Automatizované riadenie a diagnostické systémy; inžiniering, výroba a dodávka pre AT+R

CEIT SK, s.r.o.

Technical University of Košice

Letná 9, SK-042 00 Košice

Priemyselná a servisná robotika, Multi-Agentné Systemy; komunikačné a riadiece moduly pre adaptívne riadenie; Tréningové Centrum pre robotizované pracoviská a automatizované výrobné systémy

Technical University of Košice

Žilina University

Univerzitná 8215/1, SK-010 26 Žilina

Komunikačné a riadiace moduly pre adaptívne riadenie; Automatizované riadiace a diagnostické systémy; Tréningové Centrum pre automatizované výrobné systémy; Vývoj v oblasti Virtuálna Realita a Immersive Technológii; Vývoj procesov riadenia kvality, Testovanie a Diagnostika

Žilina University

Prešov Self-Governing Region

Námestie mieru 2, SK-080 01 Prešov

Príprava a implementácia inovačnej stratégie PSK; podpora a príprava špecialistov, sieťovanie partnerov pre výskumné centrá; príprava podmienok pre vstup partnerov v spoločných projektoch alebo ako investičných partnerov na území kraja

Prešov Self-Governing Region

Košice Self-Governing Region

Námestie Maratónu mieru 1 , SK-042 66 Košice

Príprava a implementácia inovačnej stratégie KSK; podpora a príprava špecialistov, sieťovanie partnerov pre výskumné centrá; príprava podmienok pre vstup partnerov v spoločných projektoch alebo ako investičných partnerov na území kraja

Košice Self-Governing Region

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov

 • Web: www.elcom.eu
 • Tel.: 051 / 74 64 111
 • Fax: 051 / 74 64 444

Vývoj, výroba a predaj elektronických zariadení. Moderné komplexné pokladničné riešenia. Odolné all-in-one počítače a tablety pre priemysel, logistiku, zdravotníctvo a klientske pracoviská. Vývoj a výroba na zákazku (CMS/EMS)

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

SPINEA TECHNOLOGIES s.r.o.

Volgogradská 13, 080 05 Prešov

výskum a vývoj – nové mechanické zariadenia, inteligentné výrobné/montážne bunky, implementovanie vizualizačných prvkov do procesu montáže a kontroly, vývoj inteligentných skladov, vývoj hologramov; kompletné výkresové a elektronické spracovanie návrhov a štúdií, príprava konceptov CAD - návrh dielov, súčiastok a konštrukčná dokumentácia, výskum a vývoj aktuátorov DriveSpin

SPINEA TECHNOLOGIES s.r.o.

Kybernetika s.r.o.

Orgovánová 4, 040 11 Košice

projektovanie riadiacich a monitorovacích systémov v oblasti riadenia výrobných liniek a technologických procesov, systémy kontroly kvality, telekomunikačné systémy a mnoho ďalších systémov súvisiacich s automatizáciou riadenia v priemyselnej automatizácii

Kybernetika s.r.o.

STROJCHEM, a. s.

Štúrova 101, 059 21 Svit

výroba strojných celkov, Chempack, servis, zlievareň, spracovanie kovového odpadu trieskového opracovania, oprava, brúsenie náradia, dodávky plátkov, návrh a výroba montážnych a upínacích prípravkov, valcový program, vyhodnocovanie mechanických vlastností materiálov, analýza chemického zloženia materiálov s atestom, vyhodnocovanie mikro-štruktúry materiálov, tepelné spracovanie

STROJCHEM, a. s.

ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO VÝSKUMU SAV

Watsonova 47, 040 01 Košice

práškové technológie/materiály, nano-materiály a kompozity s keramickou matricou, rozvoj a skúšanie nových materiálov a nových technológií s aplikáciou v doprave, energetike, informatike atď., výskum a vývoj moderných progresívnych materiálov

ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO VÝSKUMU SAV

TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.

Jilemnického 3, 080 01 Prešov

posudzovanie prevádzkového stavu strojov a zariadení, určenie problémových uzlov, doporučenie riešenia pre zlepšenie prevádzky, zvyšovanie životnosti a prevádzkovej spoľahlivosti strojov, zníženie neplánovaných prestojov z dôvodu porúch strojov, znižovanie nákladov na opravy a údržbu

TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.

MANEX spol. s r.o.

Alvinczyho 12, P.O.BOX E-7, 040 01 Košice

 • Web: www.manex.sk
 • Tel.: +421 55 632 4265, +421 55 632 4976
 • Fax: +421 (55) 633 0421

návrh, výroba a dodávka komplexných riešení automatizovaných systémov pre oblasť transportu, manipulácie, balenia a plnenia rôznych druhov tovarov, komplexné riešenia automatizácie procesov liniek, riešenia robotických systémov a dopravníkových systémov, výroba komponentov a častí strojov, dopravníkov a jednoúčelových strojov a zariadení

MANEX spol. s r.o.