Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

CluStrat základné informácie

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

 Názov projektu: CluStrat - Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes
 Kód projektu: 3sCE411P1
 Program: Central Europe (www.central2013.eu)
 Termín realizácie: október 2011 – september 2014
 Web stránka projektu: www.clustrat.eu


This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Ciele projektu

  • Vyvinúť a otestovať spoločnú stratégiu pre nové poňatie klastrov na podporu nových hospodárskych odvetví a odborov, prierezových technológií a prierezových tém.
  • Umožniť vytvárať lepšie rámcové podmienky pre činnosť klastrov, aby klastre mohli lepšie využívať nové technológie a trhové príležitosti prostredníctvom inovatívnych a nadnárodných prístupov.
  • Prispieť k zlepšeniu konkurencieschopnosti hospodárstva strednej Európy a priniesť výhody pre tvorcov inovačných politík, implementačných inštitúcií, podnikov a výskumných organizácií.

Aktivity

  • WP 1 – Projektový manažment a koordinácia
  • WP 2 – Komunikácia a diseminácia
  • WP 3 – Dialóg o nových klastrových konceptoch a o klastrovej spolupráci
  • WP 4 – Mapovanie a skúmanie potenciálu klastrov v rastúcich ekonomických sektoroch a vo vzťahu k novým medzisektorovým témam
  • WP 5 – Spoločná stratégia pre nové klastrové koncepty
  • WP 6 – Implementácia pilotných aktivít a spracovanie akčných plánov