Cluster AT+R - Cluster Automatizačnej techniky a robotiky

Harmonogram CluStrat

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Trvanie projektu: Október 2011 – September 2014

zakladatelia klastra

  10/2011 – 3/2012 4/2012 – 9/2012 10/2012 – 3/2013 4/2013 – 9/2013 10/2013 – 3/2014 3/2014 – 9/2014
WP1 – manažment celá doba projektu
WP2 – promotion výroba prop. materiálu web, inzercia, články k WP3 web web web web, inzercia, články
WP3 – dialógy   máj – reg. sem., jún – nár. sem. okt – reg. sem., nov/dec. – nár. sem., jan - TPD sept - TPD reg. a nár. sem. júl - TPD
WP4 – mapovanie   draft report final report      
WP5 – stratégia       definícia obsahu, tém definícia cieľov a opatrení overovanie pilotných akcií
WP6 – pilotné iniciatívy         príprava pil. akcií overovanie pilotných akciíPriložené dokumenty