Cluster AT+R - Cluster Automatizačnej techniky a robotiky

Rozvoj centier Klastra AT+R z. p. o. pre transfer výskumu a vývoja do praxe

Projekt:
Rozvoj centier Klastra AT+R z. p. o. pre transfer výskumu a vývoja do praxe

Výstup:
Predprojektové štúdie pre výskumné a inovačné centrá, pre centrá transferu know-how a realizačné projekty tréningových center Klastra AT+R

Riešiteľ:
Klaster AT+R, z.p.o.
Južná trieda 95, 040 01 Košice
IČO: 45733694 DIČ: 2023084558
www.clusteratr.sk

Spoluriešitelia:
     


Dobudovanie a sfinalizovanie výskumných a inovačných centier Klastra AT+R je kľúčovou rozvojovou iniciatívou členov Klastra a tiež jeho mnohých slovenských a zahraničných partnerov.