Cluster AT+R - Cluster Automatizačnej techniky a robotiky

News

News

Expert workshop

The expert workshop aims at sustainably linking regional players with international actors in the Advanced Materials pilot project...

Pozvánka na pracovný seminár

Regionálny dialóg na tému „CluStrat – posilňovanie inovácií pomocou nových klastrových konceptov pre podporu rozvíjajúcich sa odvetví a prierezových tém“.