Cluster AT+R - Cluster Automatizačnej techniky a robotiky

1. kolo – Start up regionálneho dialógu

„CluStrat – posilňovanie inovácií pomocou nových klastrových konceptov pre podporu rozvíjajúcich sa odvetví a prierezových tém“

1. kolo – Start up regionálneho dialógu

1.KOLO – START UP REGIONÁLNEHO DIALÓGU
„CluStrat – posilňovanie inovácií pomocou nových klastrových
konceptov pre podporu rozvíjajúcich sa odvetví a prierezových tém“
13.06.2012, Technická univerzita v Košiciach
Univerzitná knižnica TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice

program na stiahnutie