Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Klaster AT+R

Klaster Automatizačnej techniky a robotiky AT+R - Klaster AT+R z.p.o.bol založený v marci 2010  v Košiciach vo forme záujmového združenia právnických osôb.

Cieľom iniciatívy zakladateľov je koncentrovať rozvojové kapacity a prehlbovať tuzemskú oborovú profiláciu a účasť v medzinárodných zoskupeniach pre oblasť AT+R. Základným cieľom účastníkov klastra je efektívnejšie a dynamickejšie vykonávať vlastné činnosti, ktoré v nadväznosti na ostatných členov umožňujú komplexnejšie a kvalitnejšie vstupovať na tuzemský a zahraničný trh.

Pre oblasť automatizačnej a robotickej techniky sú potenciálni partneri z oborov automobilového priemyslu, spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, komponentov pohonovej, senzorickej a riadiacej techniky, manipulačnej, robotickej techniky a automatizovaných výrobných systémov.

Pri rozvojových projektoch podporovaných zo zdrojov EÚ predstavuje Klaster AT+R zoskupenie s vysokým tvorivým potenciálom a konkurencieschopnou výrobnou a dodávateľskou činnosťou. Klaster A+R je pokračovateľom aktivít združenia SAATAR (Slovenská asociácia automatizačnej techniky a robotiky), cez ktoré boli vytvorené priame väzby a členstvo na európsku technologickú platformu MANUFUTURE, EUROP a EUnited Robotics ako aj združenie EFFRA podporujúce PPP projekty EÚ, špeciálne program Factories of the Future (FoF).