Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Kontakty

Klaster AT+R z.p.o.

Južná trieda 95
P.O. BOX B45
040 01 Košice

Tel.: +421 55 683 42 16
Fax: +421 55 683 42 17

Výkonný riaditeľ: cop@clusteratr.sk
Projektový manažér: benc@clusteratr.sk

Web: www.clusteratr.sk