Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Orgány združenia

Orgány združenia

Ing. Jaromír Jezný, PhD.,  predseda správnej rady
Prof. Ing. Vladimír Čop, DrSc., výkonný riaditeľ

Kontaktná adresa združenia:

Klaster AT+R z.p.o.
Južná trieda 95
P.O. BOX B45
040 01 Košice
Slovenská republika


Kontaktné osoby:

Ing. Jaromír Jezný, PhD. jaromir.jezny@ztsvvu.eu
Prof. Ing. Vladimír Čop, DrSc. vladimir.cop@spinea.sk
Ing. Juraj Hromada, PhD. juraj.hromada@ceitgroup.eu

Členovia správnej rady:

Ing. Jaromír Jezný, PhD. - predseda
Ing. Ľubomír Bezák
prof. Ing. Anton Čižmár, PhD.

Ing. František Kiseľák

Členovia dozornej rady:


Prof. Milan Sága
Ing. Juraj Orth
Ing. Dušan Török