Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Aktivity členov Klastra AT+R pre oblasť vývoja, výroby a dodávok automatizačnej techniky a robotiky

Aktivity členov Klastra AT+R pre oblasť vývoja, výroby a dodávok automatizačnej techniky a robotiky

  • projekty a dodávky automatizačnej a manipulačnej techniky, operačnej a medzioperačnej manipulácie pre výrobné technológie
  • projekty a realizácia nových výrobných programov pre komponenty AT+R ako sú pohony, polohovacie moduly, technologické hlavice, vizuálne, senzorické a monitorovacie jednotky, meracie, riadiace systémy a systémy skúšobnej a diagnostickej techniky pre vývoj a výrobu komponentov AT+R
  • projekty a dodávky mobilných platforiem pre priemyselnú a servisnú robotiku, senzorickú techniku, multiagentné bezpečnostné a monitorovacie systémy
  • projekty a dodávky pre automatizované a robotizované technologické pracoviská a výrobné systémy v strojárenských technológiách
  • projekty a dodávky pre prípravu vzájomných výrobných kooperácií členov Klastra, účasti zahraničných partnerov a strategických investorov pri rozvoji oborov AT+R v regiónoch PO, KE a ZA.


Príklad spoločných aktivít členov Klastra AT+R

spolocne aktivity

- vybrané oblasti ako príklad spoločných aktivít členov Klastra AT+R pri výskume, vývoji, projektovaní a realizácii automatizovaných výrobných systémov