Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Riešené témy CluStrat

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Riešené témy

  • Rozvíjajúce sa sektory: Zelená ekonomika a udržateľný rozvoj
  • Mobilita
  • Aktívne starnutie
  • Prierezové témy: Rovnosť pohlaví
  • Internacionalizácia aktivít
  • Transfer know-how