Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Verejné súťaže

Propagačné materiály

Telefón: +421 907 939 905
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Benč
e-mail: benc@clusteratr.sk a/alebo benc@sfpa.sk

Lehota na predloženie ponuky: dňa 26.1.2017 do 10:00 (miestneho času)

Výzva: images/data/file/MH2016/Vyzva_predkl_ponukyPropMat.pdf
Príloha č. 1 - návrh zmluvy: images/data/file/MH2016/Zmluva%20o%20poskytovani%20sluziebPropMat.pdf
Príloha č. 2 - návrh na plnenie kritéria: images/data/file/MH2016/N%C3%A1vrh-na-plnenie-krit%C3%A9ria1PropMat.pdf
Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk:
Zverejnenie zmluvy s víťazným uchádzačom: images/data/file/MH2016/ZoPS_zverejnit.pdf


Expertné bázy

Telefón: +421 907 939 905
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Benč
e-mail: benc@clusteratr.sk a/alebo benc@sfpa.sk

Lehota na predloženie ponuky: dňa 12.12.2016 do 10:00 (miestneho času)

Výzva: images/data/file/MH2016/Vyzva_ExpertneBazy_opr.pdf
Príloha č. 1 - návrh zmluvy: images/data/file/MH2016/Navrh_Zmluva%20ExpertneBazy.pdf
Príloha č. 2 - návrh na plnenie kritéria: images/data/file/MH2016/N%C3%A1vrh-na-plnenie-krit%C3%A9riaExpertneBazy.pdf
Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk:
Zverejnenie zmluvy s víťazným uchádzačom:images/data/file/MH2016/Zmluva_ExterneBazy.pdf

Vzdelávanie

Telefón: +421 907 939 905
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Benč
e-mail: benc@clusteratr.sk a/alebo benc@sfpa.sk

Lehota na predloženie ponuky: dňa 12.12.2016 do 10:00 (miestneho času)

Výzva: images/data/file/MH2016/Vyzva_Vzdelavanie_opr.pdf
Príloha č. 1 - návrh zmluvy: images/data/file/MH2016/Navrh_Zmluva%20Vzdelavanie.pdf
Príloha č. 2 - návrh na plnenie kritéria: images/data/file/MH2016/N%C3%A1vrh-na-plnenie-krit%C3%A9riaVzdelavanie.pdf
Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk:
Zverejnenie zmluvy s víťazným uchádzačom: images/data/file/MH2016/Zmluva_Vzdelavanie.pdf


Poradenské služby

Telefón: +421 907 939 905
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Benč
e-mail: benc@clusteratr.sk a/alebo benc@sfpa.sk

Lehota na predloženie ponuky: dňa 12.12.2016 do 10:00 (miestneho času)

Výzva: images/data/file/MH2016/Vyzva_PoradenskeSluzby_opr.pdf
Príloha č. 1 - návrh zmluvy:images/data/file/MH2016/Navrh_Zmluva%20PoradenskeSluzby.pdf
Príloha č. 2 - návrh na plnenie kritéria: images/data/file/MH2016/N%C3%A1vrh-na-plnenie-krit%C3%A9riaPoradenskeSluzby.pdf
Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk:
Zverejnenie zmluvy s víťazným uchádzačom:  images/data/file/MH2016/Zmluva_PorSluzby.pdf


Externé poradenstvo - ATR 

Telefón: +421 907 939 905
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Benč
e-mail: benc@clusteratr.sk a/alebo benc@sfpa.sk

Lehota na predloženie ponuky: dňa 10.08.2015 do 13:00 hod. (miestneho času)

Výzva: images/data/file/sk/Vyzva.pdf
Príloha č. 1 - návrh zmluvy: images/data/file/sk/Priloha1_navrhZmluvy.pdf
Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk: images/data/Zaznam_ATRextExp.pdf
Zverejnenie zmluvy s víťazným uchádzačom: images/data/Zmluva_Externe poradenstvo-ATR.pdfLaboratóriá - nové materiály 

Telefón: +421 907 939 905
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Benč

e-mail: benc@clusteratr.sk

Zverejnenie zmluvy s víťazným uchádzačom: images/data/Zmluva_Laboratóriá-nové materiály_CEIT,a_s_.pdf

Tréningové centrá 

Telefón: +421 907 939 905
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Benč

e-mail: benc@clusteratr.sk

Zverejnenie zmluvy s víťazným uchádzačom: images/data/Zmluva_Tréningové centrá_Kybernetika,s_r_o_.pdf
Letentky Benátky 

Telefón: +421 907 939 905
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Benč

e-mail: benc@clusteratr.sk

Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk: images/data/file/sk/Zaznam_Benatky.pdf
Zverejnenie zmluvy s víťazným uchádzačom: images/data/file/Objednavka_Letenky%20Benatky_SKYTRAVEL.pdfExpertíza - tréningy 

Telefón: +421 907 939 905
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Benč
e-mail: benc@clusteratr.sk

Lehota na predloženie ponuky: dňa 14.04.2014 do 17:00 hod. (miestneho času)

Výzva: images/data/Vyzva_Expertíza_Tréningy.pdf
Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk: images/data/file/sk/Zaznam_VO_treningy.pdf
Zverejnenie zmluvy s víťazným uchádzačom: images/data/file/sk/Zmluva_Expertiza-Treningy_AgenturaSOPK.pdfWorkshopy

Telefón: +421 907 939 905
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Benč
e-mail: benc@clusteratr.sk

Lehota na predloženie ponuky: dňa 14.01.2014 do 13:00 hod. (miestneho času)

Výzva: 
PDF dokumen
Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk: PDF dokumenPoradenstvo - 0EB

Telefón: +421 907 939 905
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Benč
e-mail: benc@clusteratr.sk

Lehota na predloženie ponuky: dňa 10.01.2014 do 14:00 hod. (miestneho času)

Výzva: images/data/Vyzva_0EB.pdf 
Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk: images/data/Zaznam_ATR.pdf
Zverejnenie zmluvy s víťazným uchádzačom: images/data/file/sk/Zmluva_Poradenstvo-0EB_Centrum%20VEOZEDIS.pdf
Medzinárodné workshopy

Telefón: +421 907 939 905
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Benč
e-mail: benc@clusteratr.sk

Lehota na predloženie ponuky: dňa 14.11.2013 do 13:00 hod. (miestneho času)

Výzva: PDF dokumen
Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk: PDF dokumen
Externá poradenská činnosť

Telefón: +421 907 939 905
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Benč
e-mail: benc@clusteratr.sk

Lehota na predloženie ponuky: dňa 14.11.2013 do 12:00 hod. (miestneho času)

Výzva: PDF dokumen
Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk: PDF dokumen
Podklady pre tréningy

Telefón: +421 907 939 905
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Benč
e-mail: benc@clusteratr.sk

Lehota na predloženie ponuky: dňa 14.11.2013 do 12:00 hod. (miestneho času)

Výzva: PDF dokumen
Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk: PDF dokumen