Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Pozvánka na pracovný seminár

Regionálny dialóg na tému „CluStrat – posilňovanie inovácií pomocou nových klastrových konceptov pre podporu rozvíjajúcich sa odvetví a prierezových tém“.

Pozvánka na pracovný seminár

Vážená dáma, vážený pán,
pozývame Vás na pracovný seminár – Regionálny dialóg na tému „CluStrat – posilňovanie inovácií pomocou nových klastrových konceptov pre podporu rozvíjajúcich sa odvetví a prierezových tém“.

Seminár sa uskutoční dňa 13.06.2012 (streda) na Technickej univerzite v Košiciach, priestory Univerzitnej knižnice (kongresová sála), Boženy Němcovej 7 od 9:00.

Cieľom pracovného seminára je diskutovať o využití nových pokrokových technológií pre rozvoj výskumu, výroby a služieb v rámci regiónov Slovenska a v rámci medzinárodnej klastrovej spolupráce. Objektmi nových technológií sú tri rozvíjajúce sa sektory: Zelená ekonomika a udržateľný rozvoj, Udržateľná a inteligentná mobilita a Aktívny život a starnutie.
Podujatie je určené pre všetky tri segmenty (triple helix): verejnú správu – univerzity a výskumné inštitúcie – súkromný sektor.

V prílohe Vám zasielame 1) program podujatia, 2) informáciu o medzinárodnom projekte „CluStrat“, 3) detailnejšiu charakteristiku rozvíjajúcich sa sektorov, o ktorých sa bude diskutovať.

Seminár je začiatkom spolupráce medzi pracovným tímom CluStrat, regionálnymi samosprávami, univerzitami a významnými partnermi z výskumu, výroby a služieb.

Vašu účasť prosíme potvrdiť do 11.06.2012 e-mailom na adresu dialog@clusteratr.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť.
S pozdravom,
Ing. Jaromír Jezný
predseda Správnej rady

-------------------------------
Cluster AT+R
Juzna trieda 95
P.O. Box B45
040 01 Kosice
Slovakia
dialog@clusteratr.sk
www.clusteratr.sk