Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Aktuality

Aktuality

Odborný seminár

Odborný seminár sa zameria na rozšírenie partnerstiev a zdieľanie know-how regionálnych hráčov s medzinárodnými subjektmi...

Pozvánka na pracovný seminár

Regionálny dialóg na tému „CluStrat – posilňovanie inovácií pomocou nových klastrových konceptov pre podporu rozvíjajúcich sa odvetví a prierezových tém“.