Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Seminár NUCLEI 2

Seminár NUCLEI 2


                               

 

POZVÁNKA

 

Klaster AT+R vás týmto pozýva na otvorený seminár v rámci projektu NUCLEI, ktorý sa uskutoční

v piatok 16. marca 2018 o 10:00

v Grandhoteli v Starom Smokovci.

 

Obsahom seminára budú príspevky expertov súvisiace s témou

Kyberneticko-fyzické systémy, spracovanie veľkých dát,

a digitálna bezpečnosť vo výrobe riadenej koncepciou Priemysel 4.0

 

 

Tešíme sa na stretnutie s vami.

 

  

PROGRAM SEMINÁRA

9:30 – 10:00

Registrácia

10:00 – 10:10

Otvorenie Ing. Jaromír Jezný, PhD., doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.

10:10 – 10:20

Projekt NUCLEI Ľubomíra Levocká (Klaster AT+R)

10:20 – 10:30

Potenciál Priemyslu 4.0

Ing. Jaromír Jezný, PhD., (Klaster AT+R, ZTS VVÚ Košice, a.s.)

10:30 – 10:40

Možnosti projektovej spolupráce –  Ing. Juraj Orth (ZTS VVÚ Košice, a.s.)

10:40 – 10:50

Prestávka na kávu

10:50 – 11:05

Spolupráca CMMRaPI TUKE v rámci projektu ALICE CERN  

doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., (Kybernetika, s.r.o., FEI TUKE Košice)

11:05 – 11:20

Matematické modelovanie mechanických systémov  

Ing. Erik Prada, PhD. (Klaster AT+R, ZTS VVÚ Košice, a.s.)

11:20 – 11:35

Používateľské rozhrania a regulácia systémov zariadení ZTS VVU v CERNe Ing. Dušan Čáni (ZTS VVÚ Košice, a.s.)

11:35 – 11:50

Implementácia nových prvkov v produktoch firmy SPINEA v súlade s požiadavkami Priemyslu 4.0

Ing. Matúš Hric, PhD. (SPINEA Technologies, s.r.o., Prešov)

11:50 – 12:05

Zariadenie ELI Beamlines a vývoj riadiaceho systému 

Ing. Pavel Bastl, Ph.D. (Fyzikální ústav Akademie věd, CZ)

12:05 – 12:20

Experiment ALICE a vývoj riadiaceho systému detektora LHC v CERNe

doc. RNDr. Peter Chochula, PhD. (CERN, CH)

12:20 – 12:40

Prestávka na kávu

12:40 – 13:10

Diskusia

13:30

Zhrnutie a záver stretnutia, káva, networking