Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Seminár NUCLEI

Seminár NUCLEI

POZVÁNKA

 

Klaster AT+R vás týmto pozýva na otvorený seminár v rámci projektu NUCLEI, ktorý sa uskutoční

v utorok 28. novembra 2017 o 10:00

v budove Úradu KSK na Námestí maratónu mieru 1 v Košiciach, v miestnosti č. 310.

 

Obsahom seminára budú príspevky expertov súvisiace s témou

Vybrané aspekty implementácie Industry 4.0 v priemyselnej a spoločenskej praxi

 

Tešíme sa na stretnutie s vami.