Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

WORKSHOP (REGIONÁLNY DIALÓG)

Príprava stratégie a pilotných projektov v rozvíjajúcich sa odvetviach a prierezových témach II.

WORKSHOP (REGIONÁLNY DIALÓG)

„Príprava stratégie a pilotných projektov v rozvíjajúcich sa odvetviach a prierezových témach II.“
28.06.2013, Technická univerzita v Košiciach
Miesto konania: Univerzitná knižnica TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice

program podujatia